Najnowsze wpisy


maj 10 2014 Historia szpitalnictwa
Komentarze: 1


Wielu badaczy historii pierwszych szpitali doszukuje się już w starożytności. Pierwszymi szpitalami miałyby być punkty polowe, w których składowano rannych żołnierzy, legionistów. Pierwsze szpitale pojawiły się już w latach czterdziestych piątego wieku i było to w Sebaście. Tam też organizowano pierwsze punkty pomocy zdrowotnej. Do tych punktów przyjmowano zazwyczaj najbardziej schorowanych, te osoby który nie miały gdzie się podziać, oraz osoby bezdomne. Jednak pierwsze profesjonalne szpitale powstały już w średniowieczu i zbudowali je Krzyżacy. Pierwszym najbardziej znanym szpitalem był szpital św Bartłomieja, który istnieje po dziś dzień. W średniowieczu bardziej właściwa nazwą dla szpitala jest przytułek. Normalni ludzie raczej nie korzystali z usług lekarskich, dopiero w wieku dwudziestym wykształcił się system szpitalnictwa. Prowadzono również coś w rodzaju przytułku w tym okresie, miejsca dla ubogich w którym przebywali chorzy, pielgrzymi. W średniowieczu opiekę zdrowotną nad chorymi roztaczali właściwie tylko osoby zakonne.

rehabilitacja : : szpitale